Privatlivspolitik

Tak for dit besøg på vores hjemmeside og for din interesse i PlusDental. Det er vores højeste prioritet at beskytte og sikre dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik skal give dig omfattende oplysninger om typen og omfanget af og formålet med PlusDentals indsamling, brug, opbevaring og videregivelse af dine personoplysninger og indeholder også oplysninger om dine rettigheder og databehandlingsaktiviteterne. Derudover forklarer vi i denne privatlivspolitik, hvilke oplysninger vi automatisk indsamler, når du besøger vores hjemmeside. Den dataansvarlige i henhold til artikel 4, stk. 7, i EU’s persondataforordning (GDPR) er Sunshine Smile GmbH – Windscheidstraße 18 – 10627 Berlin, Tyskland – Tlf.: +4589880725 – E-mail: info@plusdental.dk (i det følgende benævnt PlusDental). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på datenschutz@plusdental.de eller vores postadresse ved at tilføje ”Att.: Databeskyttelsesrådgiveren”.

1. Dataoverførsel/logning, når du besøger hjemmesiden

Hvis du kun bruger vores hjemmeside til orienterende formål, dvs. hvis du ikke tilmelder dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, som af tekniske hensyn er nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og sikre dens stabilitet og sikkerhed: 

Din IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), anmodningens indhold (konkret side), adgangsstatus/HTTP-statuskode, overført datamængde i hvert enkelt tilfælde, det websted, hvorfra anmodningen kommer, browser, styresystem og tilhørende grænseflade, browsersoftwarens sprog og version. Disse logfiler er logs, der overføres og lagres af den respektive internetbrowser og kun indsamles af PlusDental med henblik på statistisk bearbejdning og for at sikre en problemfri drift af vores hjemmeside. PlusDental kan ikke identificere en bestemt person på baggrund af disse oplysninger. Vi opretter eller behandler ikke personlige surfing-profiler. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand. Udover de ovenfor nævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores websted (se afsnit 12 nedenfor).

2. Personoplysninger

Personoplysninger indsamles eller behandles kun af PlusDental, hvis du giver dem til os spontant, f.eks. i forbindelse med en tilmelding på vores hjemmeside eller en forespørgsel på vores hjemmeside, via e-mail eller på anden måde. ”Personoplysninger” er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, bl.a. navn, adresse, telefonnummer, kreditkortnummer m.v. Som udgangspunkt falder alle oplysninger, som kan henføres direkte eller indirekte til en person, således ind under begrebet personoplysninger. 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, fordi dette er en forudsætning for, at der kan indgås en aftale mellem os, og for at vi kan kommunikere med dig. Hvilke personoplysninger, vi konkret indsamler og behandler, er nærmere angivet i pkt. 4-10. 

3. Helbredsoplysninger

Da vi som udbydere af specialtilpassede tandskinner imidlertid også er nødt til at have adgang til oplysninger om navnlig forkert tandstilling, bidstørrelse, tidligere brug af tandbøjler, almindelige tand- og mundsygdomme (tandkødslidelser, kæbeledsproblemer og andre nødvendige tandbehandlinger), indsamler og behandler vi også såkaldte ”helbredsoplysninger”. 

”Helbredsoplysninger” er visse personoplysninger, der vedrører en fysisk persons fysiske eller mentale helbred, herunder levering af sundhedsydelser, og som giver information om den registreredes helbred. Dette omfatter som nævnt f.eks. oplysninger om tandsundhed, eventuelle tidligere sygdomme, diagnoser, tandstillinger, medicinering, oplysninger om allergier og intolerancer, billeder af tandsæt m.v. 

Hvis der ikke sker overførsel af de helbredsoplysninger, vi anmoder om, kan vi ikke levere de serviceydelser, vi tilbyder. Vi kan især ikke vurdere, om du er egnet til at modtage behandling med vores produkter, eller om der er mulighed for tandregulering med skinner, der er tilpasset dine specifikke behov. Det er grunden til, at vi med dit samtykke indsamler og behandler ovenstående personoplysninger, som du giver til os, herunder dine helbredsoplysninger. På denne måde kan tandskinnerne tilpasses dine individuelle behov. Retsgrundlaget for indsamlingen af oplysninger er artikel 9, stk. 1 og 2, litra a), i persondataforordningen. Ved dataoverførsel til USA bemærkes følgende:

En række værktøjer fra virksomheder med domicil i USA er bl.a. integreret på vores hjemmeside. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til de amerikanske servere i de respektive virksomheder. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er et sikkert tredjeland som defineret i EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtede til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndighederne, uden at du som den registrerede har mulighed for at forhindre dette ved retsforfølgning. Det kan således ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, evaluere og opbevare dine oplysninger permanent på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter. 

4. Kontakt til PlusDental (uden tilmelding)

Når du kontakter os via e-mail eller via kontaktformularen på vores websted, gemmer vi de oplysninger, du oplyser (din e-mailadresse, dit navn og telefonnummer, hvis det er relevant), for at kunne behandle din anmodning eller besvare dine spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, for så vidt som din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os, art. 6, stk. 1, litra f), i DSGVO eller på dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a), i DSGVO, hvis du har anmodet om det. Vi sletter de data, der opstår i denne forbindelse, når opbevaringen ikke længere er nødvendig, eller begrænser behandlingen af dem, hvis vi er forpligtet til at opbevare dataene i en længere periode på grund af lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig opbevaringsperioder - forbliver uændrede.

5. Tilmelding/login på vores hjemmeside for onlineordrer

For at kunne benytte PlusDentals serviceydelser er det en forudsætning, at du logger ind/tilmelder dig på plusdental.dk. 

Når du tilmelder dig på vores hjemmeside, skal du først logge ind ved at indtaste din e-mailadresse, en adgangskode efter eget valg og det brugernavn, du ønsker at anvende. Vi bruger dobbelt tilmelding (den såkaldte double opt-in-metode), hvilket betyder, at din tilmelding først er gennemført, når du har bekræftet din tilmelding ved at klikke på linket i en bekræftelsesmail, du modtager i den sammenhæng. Hvis vi ikke modtager din bekræftelse inden for 24 timer, slettes din tilmelding automatisk fra vores database. 

For at kunne indgå aftalen er det også nødvendigt, at du angiver bestemte personoplysninger, som vi har brug for til behandling af din ordre. Obligatoriske oplysninger, der kræves angivet for at kunne forvalte aftalen, er markeret separat, og alle andre oplysninger er frivillige. De oplysninger, du angiver, bruger vi til at behandle din ordre. 

For at vurdere, om du er egnet til behandling med tandskinner fra PlusDental, (tandlægefagligt skøn), og for at vi kan kontakte dig, har vi brug for forskellige oplysninger fra dig. Det omfatter bl.a.: For- og efternavn, køn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt en erklæring, hvori du oplyser, om du har besøgt en tandlæge inden for de sidste seks måneder og har lidt/lider af tand- eller kæbesygdomme eller er diagnosticeret med relevante lidelser eller på anden måde er bekendt med dem. Tilmelding/registrering forudsætter desuden, at du forinden har gennemført en egnethedstest med oplysninger om tændernes tilstand. Oplysningerne omfatter en egenvurdering af forkert tandstilling, oplysninger om bidstørrelse, tidligere brug af tandbøjler, almindelige tand- og mundsygdomme (tandkødslidelser, kæbeledsproblemer, andre nødvendige tandbehandlinger) m.v. Disse oplysninger er også nødvendige for at vurdere, om du ud fra et tandlægefagligt synspunkt er egnet til behandling med vores tandskinner. 

Hvis du ikke giver os ovennævnte oplysninger, kan vi ikke foretage en vurdering af din generelle egnethed til behandling med vores produkter. Ud fra et tandlægefagligt synspunkt er det imidlertid nødvendigt, at din egnethed til behandling med tandskinner først afgøres af en tandlæge. Hvis du ikke ønsker at give os ovenstående oplysninger, vil du ikke kunne købe vores produkter. Hvis du har tilmeldt dig på vores hjemmeside, gemmer vi de oplysninger om dig, der er nødvendige for at kunne forvalte aftalen, herunder oplysninger om betalingsmåde, så længe vi ifølge loven er forpligtede til at opbevare dem. Derudover opbevarer vi alle yderligere frivillige oplysninger, du angiver, så længe du ikke sletter dem. Du kan administrere og ændre alle oplysninger i det beskyttede kundeområde. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f), i persondataforordningen. 

For at forhindre tredjemand i at få uautoriseret adgang til dine personoplysninger, især økonomiske oplysninger, beskyttes ordreprocessen med RSA-kryptering (minimum SHA-256). På vores hjemmeside har du mulighed for at booke mødeaftaler med os. Til booking af mødeaftaler bruger vi værktøjet ”Calendly”. Udbyderen er Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (i det følgende benævnt ”Calendly”). For at booke en mødeaftale skal du indtaste de nødvendige oplysninger og den ønskede dato i det dertil indrettede felt. De indtastede oplysninger bruges til at planlægge, gennemføre og eventuelt følge op på aftalen. De oplysninger, du indtaster, opbevares hos os, indtil du beder os om at slette dem eller tilbagetrækker dit samtykke til at opbevare dem, eller indtil formålet med at opbevare oplysningerne ophører. Ufravigelige lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – berøres ikke. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), i persondataforordningen. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at gøre det så ukompliceret som muligt at lave en mødeaftale med interesserede parter og kunder. Hvis der gives samtykke, udgør artikel 6, stk. 1, litra a), i persondataforordningen retsgrundlaget for databehandlingen; samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Dataoverførsel til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://calendly.com/pages/dpa

Ordrebehandlingsaftale 

Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Calendly. Det er en aftale, der er databeskyttelsesretligt påkrævet og sikrer, at Calendly kun behandler personoplysningerne om de besøgende på vores hjemmeside i henhold til vores instrukser og i overensstemmelse med GDPR.

6. Fremgangsmåden ved betaling

Hvis du vælger at betale for vores serviceydelser med dit kreditkort, sendes dit fulde navn, navnet på det anvendte kreditkort, kreditkortnummeret, udløbsdatoen på kreditkortet og kontrolnummeret på dit kreditkort til betalingstjenesteudbyderen Stripe, med hvem vi samarbejder om håndtering af kreditkortbetalinger. Udbyderen til kunder inden for EU er Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt ”Stripe”). Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. Du kan også finde flere oplysninger i Stripes privatlivspolitik på følgende link: https://stripe.com/de/privacy. Vi samarbejder med Stripe om at sikre dig en hurtig og nem fremgangsmåde ved betaling med kreditkort. Dette er nødvendigt for at kunne gennemføre betalingstransaktionen (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b), i persondataforordningen). Betalingstjenesteudbyderen er ansvarlig for dine betalingsoplysninger. Oplysninger, navnlig om betalingstjenesteudbyderens ansvarlige kontor samt kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren hos betalingstjenesteudbyderen, kan du finde på: https://stripe.com/de/privacy#translation

Derudover har du mulighed for at foretage din betaling via PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg). PayPal er en online-betalingstjeneste, hvor betalinger afvikles via såkaldte (virtuelle) PayPal-konti. Desuden giver PayPal mulighed for at foretage virtuelle betalinger med kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en tilknyttet e-mailadresse, så der er ingen traditionelle kontonumre. 

Hvis du vælger ”PayPal” som betalingsmåde, overføres bestemte oplysninger automatisk til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmåde giver du dit samtykke til at overføre de personoplysninger, der kræves til betalingsafvikling, sædvanligvis fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre betalingstransaktioner. For at kunne forvalte aftalen er det også nødvendigt at have adgang til de personoplysninger, der har tilknytning til den pågældende ordre. Overførslen af oplysningerne sker først og fremmest med henblik på selve betalingsafviklingen og beskytter samtidig mod svindel. Ifølge PayPal overfører PayPal i nogle tilfælde personoplysninger til kreditvurderingsbureauer. Formålet med en sådan overførsel er at kontrollere kundens identitet og kreditværdighed. Ifølge PayPal kan personoplysninger desuden under visse omstændigheder overføres til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, hvis dette er nødvendigt for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser, eller hvis oplysningerne skal behandles på vegne af PayPal. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at PayPal må behandle dine personoplysninger. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan PayPal håndterer data, og om PayPals gældende privatlivspolitik på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev. Dataoverførsel til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full

Hvis du vælger betalingsmåden forudbetaling eller SEPA-betalingsservice, videregiver vi dine betalingsoplysninger til vores egen bank, Deutsche Bank, til betalingsafvikling (jf. pkt. 6 ovenfor). Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b), i persondataforordningen.

7. Behandling af Samarbejdende Tandlæge 

For at den Samarbejdende Tandlæge kan kontrollere, at din forkerte tandstilling er egnet til at blive reguleret med produkter fra PlusDental, vil alle personoplysninger, som du har givet PlusDental, herunder ovennævnte helbredsoplysninger, blive overført til tandlægen med dit samtykke. Det er nemlig en forudsætning, at den Samarbejdende Tandlæge har disse personoplysninger til rådighed for at kunne udarbejde en individuel behandlingsplan for dig. Den Samarbejdende Tandlæge er naturligvis underlagt sundhedspersoners tavshedspligt.

8. Videregivelse til tredjemand

Personoplysninger kan videregives til udførelse af specifikke opgaver i Plus Dental Group. Data, der deles med interne tjenesteudbydere, vil kun blive brugt til at udføre specifikke opgaver på vores vegne, f.eks. kundesupport, behandlingsplanlægning, produktion og logistik. Medmindre det specifikt er angivet heri, deler, sælger eller udveksler vi ikke dine oplysninger med tredjeparter.

9. Nyhedsbrev fra PlusDental Smile 

Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, som vil holde dig orienteret om vores aktuelle tilbud på PlusDentals tandaftrykssæt, PlusDentals tandskinner og behandlingsplan samt PlusDentals tandbøjle. De annoncerede varer og serviceydelser er anført i samtykkeerklæringen. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte double opt-in-metode (dobbelt tilmelding). Det betyder, at vi efter at have modtaget din tilmelding sender dig en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvor du bedes bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 24 timer, blokeres dine data og slettes automatisk efter en måned. Derudover gemmer vi dine IP-adresser og tidspunktet for din tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne fremgangsmåde er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald afsløre et eventuelt misbrug af dine personoplysninger. 

Den eneste obligatoriske oplysning, du skal angive for at modtage nyhedsbrevet, er din e-mailadresse. Når vi har modtaget din bekræftelse, gemmer vi din e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a), i persondataforordningen. 

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og dermed afmelde nyhedsbrevet. Du kan trække dit samtykke tilbage via linket i hver e-mail, du modtager sammen med nyhedsbrevet (se også pkt. 21 i denne privatlivspolitik for at læse nærmere om tilbagekaldelse af samtykke).

 10. Live-chat på hjemmesiden

Til live-chatten på vores hjemmeside bruger vi tjenesten fra udbyderen Chatra. Chatra, Roger Wilco LLC, 2200 Clarendon Blvd, Suite 1400A, Arlington, VA 22201, USA, 1 (703) 232 1443, info@chatra.io, https://chatra.io/privacy-policy/. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f), i persondataforordningen. Hvis du kontakter PlusDental via live-chatten på hjemmesiden, indsamler udbyderen midlertidigt IP-adressen i begyndelsen for at bestemme, hvilket land live-chatten startes fra. Dette gør det muligt at tilbyde de besøgende en kundeservice, der er skræddersyet til deres behov. Indsamlingen af IP-adressen sker udelukkende til dette formål, og adressen opbevares ikke permanent af Chatra. 

Hvis du ikke ønsker at få overført oplysninger til Chatra, kan du afvise Chatras brug af cookies ved at vælge den indstilling i din browser, der deaktiverer cookies (se pkt. 13 nedenfor). Vær opmærksom på, at deaktivering af alle cookies kan medføre, at chatfunktionen på vores hjemmeside ikke kan bruges. 

Derudover gemmer Chatra kommunikationen i live-chatten. Hvis du ikke ønsker dette, kan du sende en e-mail til info@plusdental.dk. Gemte live-chats vil derefter blive slettet af os omgående. Vi vil også slette disse chats, når din anmodning er færdigbehandlet.

11. E-mailadministrationssystem fra PlusDental 

PlusDental bruger tjenesten SendinBlue (Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland) til at styre sine e-mail. Til dette formål har SendinBlue adgang til de oplysninger, der er overført af PlusDental som bruger, samt til emnet og indholdet af de e-mail, PlusDental sender til sine kontaktpersoner via SendinBlue-tjenesterne. Det giver mulighed for at analysere adfærden hos modtagerne af disse e-mail (individuel sporing af åbningsraten, klikraten og bounceraten, dvs. andelen af besøgende på en hjemmeside, der kun genererer en enkelt sidevisning). 

Efter eget udsagn har SendinBlue givet tilsagn om ikke at ville videregive eller udleje brugernes data til tredjemand. Ifølge SendinBlue er de værtsservere, som SendinBlue behandler og opbevarer dataene på, udelukkende placeret i Den Europæiske Union. SendinBlues privatlivspolitik kan ses her: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. Denne hjemmeside bruger MailChimps tjenester til udsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp er en tjeneste, som bl.a. kan bruges til at organisere udsendelse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster oplysninger for at kunne modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse oplysninger på MailChimps servere i USA. Vi har deaktiveret resultatmålingen hos MailChimp, så MailChimp ikke analyserer din adfærd, når du åbner vores nyhedsbreve. Hvis du ikke ønsker, at dine data bliver overført til MailChimp, skal du afmelde nyhedsbrevet. Til dette formål sørger vi for, at der altid vil være et afmeldingslink i hvert nyhedsbrev. Du kan også afmelde nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden. Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i persondataforordningen). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede har fundet sted, berøres ikke af tilbagekaldelsen. De oplysninger, du angiver for at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder nyhedsbrevet, og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når du har afmeldt nyhedsbrevet. Oplysninger, vi opbevarer til andre formål, berøres ikke heraf. Dataoverførsel til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9_Jurisdiction-Specific_Terms. For yderligere oplysninger henvises til MailChimps privatlivspolitik på: https://mailchimp.com/legal/terms/. Indgåelse af en databehandlingsaftale. Vi har indgået en såkaldt ”databehandlingsaftale” med MailChimp, hvorved vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders oplysninger og ikke videregive dem til tredjemand. https://mailchimp.com/legal/terms/

12. Teknisk kontrol – cookies

På vores hjemmeside bruger vi såkaldte cookies til at gøre det mere attraktivt at besøge vores hjemmeside og give mulighed for at bruge en række funktioner. Cookies er små tekstfiler, der bruges til at kontrollere internetforbindelsen under dit besøg på vores hjemmeside og indeholder oplysninger, der gør det muligt for os at tilpasse vores hjemmeside til vores besøgendes behov. De gør det også nemmere og hurtigere at styre dit besøg på vores hjemmeside. Cookies gemmes på din enhed og slettes enten igen i slutningen af browsersessionen (såkaldte session-cookies eller midlertidige cookies) eller gemmes af din browser for at kunne genkende din browser ved dit næste besøg (permanente cookies eller login-cookies). Alle cookies på vores hjemmeside indeholder udelukkende tekniske oplysninger og ingen personoplysninger. Browsere er som udgangspunkt indstillet til at tillade cookies automatisk. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om, at der anvendes cookies, og fra gang til gang skal tage stilling til, om de skal tillades, eller om cookies skal afvises i bestemte tilfælde eller generelt. Hvis du ikke tillader brug af cookies, kan det bevirke, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

Brug af cookies 

Vi bruger sporingsteknologien fra Linkster GmbH, Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, Tyskland, på denne hjemmeside til at måle og visualisere indblik i partnerskaber og reklamekanaler. Det er en funktion til at måle effektiviteten af de tilsvarende reklameforanstaltninger. Desuden giver oplysningerne os mulighed for at måle effekten af de viste annoncer med henblik på fakturering af de pågældende annoncører. Når du klikker på en integreret annonce, gemmes der cookies i din browser, som bliver læst i tilfælde af en transaktion. Ved hvert berøringspunkt sender din browser en HTTP-anmodning til Linkster-serveren, som overfører bestemte oplysninger. Disse oplysninger omfatter URL-adressen på det websted, hvor markedsføringsmaterialet er placeret (henvisende URL/referrer), din enheds browser-ID (brugeragent) (herunder oplysninger om enhedstype og styresystem), IP-adressen på enheden (denne IP-adresse bliver anonymiseret og krypteret af os før lagring), HTTP-header (datapakke med forskellige tekniske oplysninger, der automatisk sendes af din browser), tidspunktet for anmodningen og, hvis den allerede er gemt på enheden, cookien med dens indhold. 

En cookie er en lille datapakke, der udveksles mellem din browser og serveren. Oplysninger, der er relevante for webapplikationen, kan gemmes og sendes i denne datapakke, f.eks. indholdet af en virtuel indkøbskurv. 

Sporingsteknologien gemmer cookies på din enhed for at dokumentere handlinger. Et 24-cifret anonymt ID gemmes i cookien. Dataene er knyttet til dette ID og lagres i krypteret form i vores database på serveren. Denne database indeholder oplysninger om de sidste berøringspunkter (dvs. når en bestemt annonce eller reklame blev vist eller klikket på af en enhed). De gemte berøringspunkter kan eventuelt sammensættes til en sekvens (en såkaldt ”user journey”). 

Hvis du ønsker at gøre brug af et tilbud, sendes og opbevares ordrenummeret og værdien af din ordre normalt også af os. Desuden kan følgende værdier blive overført og opbevaret: Dit kundenummer, dine kendetegn som ny kunde, din alder og dit køn samt de oplysninger, du har anført i forbindelse med en kundeundersøgelse. 

De cookies, der opbevares af Linkster GmbH, slettes senest efter 30 dage. De oplysninger, der overføres til os, og de anvendte cookies vil udelukkende blive brugt til at foretage korrekt måling af effekten af en annonce eller reklame med henblik på efterfølgende fakturering og sker på baggrund af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i persondataforordningen. 

Hvis du ikke ønsker, at cookies gemmes i din browser, kan du undgå dette ved at vælge den relevante browserindstilling. Du kan deaktivere lagring af cookies i din browser under Extras/Internetindstillinger, begrænse dem til bestemte websteder eller indstille din browser til at give dig besked, så snart der sendes en cookie. Bemærk dog, at du i så fald skal forvente en begrænset visning af online-tilbuddene og en begrænset brugervejledning. Du kan også til enhver tid slette cookies. I så fald fjernes de oplysninger, der er gemt i dem, fra din enhed. 

Du kan også deaktivere indsamling og behandling af sporingsdata via dette link til at fravælge sporing: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do

Se dine oplysninger: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Du kan finde ud af, hvilke konkrete cookies vores sporingsteknologi bruger, i følgende oversigt: 

TRS: Unik 24-cifret identifikator (ID) til sporing af partnerskaber. Denne cookie gemmes i klientbrowseren og identificerer database-records, der indeholder touchpoint-data. 

TRSCJ: Fallback-cookie, der indeholder de rudimentære touchpoint-data til sporing af partnerskaber. Denne cookie krypterer alle touchpoint-data i klientbrowseren. 

trs_db_optout: Når du klikker på linket til at fravælge sporing, skrives der en særlig cookie, som deaktiverer sporing i den aktuelle endpoint webbrowser. Sporing vil dog blive aktiveret igen, når du sletter cookien til fravalg af sporing. 

Tabeloversigt over alle relevante oplysninger om indtastning i en samtykkestyringsplatform 

Navn: Linkster Influencer Tracking Software 

Type: webanalysetjeneste 

Virksomhed: Linkster GmbH, adresse: Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, TYSKLAND 

Databehandlingens formål:

 • Analyse

 • Optimering

 • Attribution af transaktioner 

Anvendte teknologier: cookies 

Indsamlede data: IP-adresse (anonymiseret og krypteret af os før lagring) 

Retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra a), i persondataforordningen 

Databehandlingssted: Tyskland 

Dataopbevaringsperiode: Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for vores logning. 

Modtagere af dataene: Linkster GmbH 

Overførsel til tredjelande: Nej 

Link til fravalg: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do 

Privatlivspolitik: http://linkster.co/   

12.1 Spoteffects og Matomo 

På vores hjemmeside bruger vi tjenesten ”Spoteffects” fra XAD spoteffects GmbH (Saarstr. 7, 80797 München, Tyskland) for at registrere effektiviteten af vores TV-reklamekampagner. Spoteffects bruger analyseværktøjet Matomo (tidligere ”Piwik”) til at analysere interaktioner. Med værktøjet fletter vi data om trafik og antal ordrer sammen med oplysninger om TV-placeringer. Det giver os mulighed for at evaluere og optimere vores TV-kampagner. 

Matomo er et analyseværktøj fra InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011, Wellington, New Zealand (”Matomo”). Matomo bruger en cookie (”analysecookie”) til at analysere vores hjemmeside med hensyn til din brugeradfærd. Cookien, som gemmes på din computer, når du besøger vores hjemmeside, lagrer og overfører også din anonyme IP-adresse. Det betyder, at når dataene overføres til vores server, forkortes IP-adressen, så vi ikke længere kan identificere dig som besøgende på vores hjemmeside. Desuden registreres tidspunktet for besøget på hjemmesiden, sidevisningerne, den anvendte browser og browserindstillingerne, det anvendte styresystem, skærmopløsningen på den anvendte enhed, URL-henviseren (referrer) til hjemmesiden, søgeordene til hjemmesiden og cookie-ID. Evalueringen bruges udelukkende til at optimere og videreudvikle vores TV-kampagner. Du kan finde flere oplysninger om dette i Matomos fortrolighedspolitik på https://matomo.org/privacy-policy/.

13. Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager er et værktøj, vi kan bruge til at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores hjemmeside. Google Tag Manager opretter ikke selv brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ikke uafhængige analyser. Tag Manager-værktøjet er et cookie-frit domæne, der ikke registrerer personoplysninger. Google Tag Manager registrerer imidlertid din IP-adresse, som også kan overføres til Googles moderselskab i USA. Retsgrundlaget for brug af Google Tag Manager er artikel 6, stk. 1, litra f), i persondataforordningen. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på sin hjemmeside. I det omfang der er anmodet om samtykke hertil, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i persondataforordningen. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

14. Oplysninger om Google Analytics 

PlusDentals hjemmeside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (+49 40-80-81-79-000, support-de@google.com). Dette gør det muligt at knytte data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder til et pseudonymt bruger-ID og dermed analysere en brugers aktiviteter på tværs af flere enheder. Retsgrundlaget for brug af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f), i persondataforordningen. 

Google Analytics bruger tekstfiler (såkaldte cookies, se ovenfor), som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere, hvordan du bruger hjemmesiden. De oplysninger om din brug af denne hjemmeside, der genereres af cookien, overføres af Google til servere i USA, hvor oplysningerne lagres. Hvis anonymisering af IP-adresser aktiveres på denne hjemmeside, vil Google dog på forhånd forkorte din IP-adresse i alle medlemsstater i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Den IP-adresse, der sendes af din browser inden for rammerne af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Inden for rammerne af disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen. Sessioner og kampagner afsluttes efter et bestemt tidsrum. Sessioner afsluttes som standard efter 30 minutter uden aktivitet og kampagner efter 6 måneder. Kampagner kan højst vare 2 år. Du kan finde flere oplysninger om brugervilkår og privatlivspolitik på https://www.google.de/analytics/terms/de.html

Du kan undgå, at cookies bliver gemt, ved at ændre dine browserindstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud. Du kan desuden forhindre indsamling af data, der er genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere browser-tilføjelsesprogrammet (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Såkaldte fravalgscookies forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics. Hvis du klikker på dette link, vil en ”fravalgscookie” blive gemt på din enhed. For at forhindre Universal Analytics i at indsamle data på tværs af flere enheder, skal du aktivere fravalg på alle anvendte systemer.

15. Google AdWords

Vi bruger tilbuddet fra Google AdWords til at gøre opmærksom på vores tilbud ved hjælp af reklamemateriale (såkaldte Google AdWords). På baggrund af dataene i reklamekampagnerne kan vi se, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er. Retsgrundlaget for brug af Google AdWords er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f), i persondataforordningen. Dette reklamemateriale leveres af Google via såkaldte ”ad-servere”. Til dette formål bruger Google ifølge egne oplysninger såkaldte ad-server-cookies, som kan måle bestemte parametre til måling af succes, f.eks. visning af annoncer eller brugernes klik. Hvis du kommer ind på vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google AdWords en cookie på din computer. Disse cookies udløber normalt efter 30 dage og bruges ifølge Google ikke til at identificere dig personligt. Disse cookies giver Google mulighed for at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en AdWords-kundes hjemmeside, og den cookie, der er gemt på brugerens computer, endnu ikke er udløbet, vil Google og kunden kunne registrere, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til den pågældende side. Hver AdWords-kunde får tildelt en unik cookie. Cookies kan derfor ikke spores via AdWords-kunders hjemmesider.

PlusDental indsamler og behandler ikke selv personoplysninger ved ovennævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager udelukkende statistiske evalueringer fra Google. Ved hjælp af disse evalueringer kan vi se, hvilke reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data ved brug af reklamematerialet, og vi kan således især ikke identificere brugerne på baggrund af disse oplysninger. 

Ved at bruge reklameværktøjerne etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. PlusDental har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som Google har indsamlet ved at bruge dette værktøj. Ved at integrere AdWords Conversion modtager Google efter eget udsagn information om, at du har åbnet den pågældende del af vores hjemmeside eller har klikket på en af vores annoncer. Hvis du på dette tidspunkt er registreret hos Google, kan Google knytte besøget til din konto. Selv om du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget på, er der mulighed for, at udbyderen får oplyst din IP-adresse og gemmer den. 

Du kan undgå at blive inddraget i denne sporingsproces på forskellige måder: 

a) ved indstilling af din browsersoftware i overensstemmelse hermed, især ved at undertrykke tredjeparts-cookies, så du ikke modtager reklamer fra eksterne udbydere 

b) ved deaktivering af cookies til conversion-sporing ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet ”www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, idet det bemærkes, at denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies 

c) ved deaktivering af udbyderes interesserelaterede annoncer, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads” via linket http://www.aboutads.info/choices, idet det bemærkes, at denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies 

d) ved permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket https://support.google.com/ads/answer/7395996. Vi gør opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge alle funktioner i dette tilbud fuldt ud. 

Du kan finde Googles privatlivspolitik her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. For at gennemføre de strenge europæiske bestemmelser om databeskyttelse har vi indgået en ordrebehandlingsaftale med Google. 

16. Hubspot CRM

Vi bruger Hubspot CRM på dette websted. Leverandøren er Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (herefter Hubspot CRM). Hubspot CRM giver os bl.a. mulighed for at administrere eksisterende og potentielle kunder og kundekontakter, kommunikere med dig og planlægge og udføre markedsføringsaktiviteter i overensstemmelse med dine interesser. Hubspot CRM gør det muligt for os at registrere, sortere og analysere kundeinteraktioner via e-mail, sociale medier eller telefon på tværs af flere kanaler. De personlige data, der indsamles på denne måde, kan evalueres og bruges til kommunikation med den potentielle kunde eller til markedsføringsforanstaltninger (f.eks. nyhedsbrevsudsendelser). Hubspot CRM gør det også muligt for os at indsamle og analysere vores kontaktpersoners brugeradfærd på vores websted. Brugen af Hubspot CRM er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive kundestyring og kundekommunikation. Hvis der er blevet anmodet om samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. For nærmere oplysninger henvises til Hubspots privatlivspolitik: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield

Aftale om databehandling: Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Hubspot CRM. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at Hubspot CRM kun behandler personoplysningerne om vores besøgende på hjemmesiden i henhold til vores anvisninger og i overensstemmelse med GDPR.

17. Brug af Hotjar

Vores hjemmeside bruger også Hotjar, en analysesoftware fra Hotjar Ltd. (”Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Retsgrundlaget for brug af Hotjar er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f), i persondataforordningen. Med Hotjar er det muligt at måle og evaluere, hvordan du bruger vores hjemmeside. For eksempel logges musens bevægelser og klik, som giver mulighed for at vise, hvordan hjemmesiden eventuelt kan forbedres. Hotjar bruger såkaldte cookies, dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer, og som er med til at analysere, hvordan brugerne bruger hjemmesiden (se ovenfor). Ifølge Hotjar gemmes og behandles IP-adresser udelukkende anonymt for at udelukke en direkte reference til en person. Desuden evalueres oplysninger om styresystem, browser, indgående og udgående links, geografisk oprindelse, skærmopløsning og enhedstype til statistiske formål. Oplysningerne, der derved genereres af sporingskoden og cookien om dit besøg på vores hjemmeside, bliver ifølge Hotjar overført til Hotjars server i Irland, hvor de gemmes. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare og deles ikke med tredjemand, hverken af os eller, ifølge Hotjar, af Hotjar. 

Hvis du ikke ønsker at blive registreret, kan du deaktivere denne funktion i din browser. Du kan finde yderligere oplysninger her: https://www.hotjar.com/opt-out 

18. Brug af Amplitude (kun i app) 

Vi bruger ”Amplitude” fra Amplitude Inc, 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, USA, i vores apps. Amplitude giver os mulighed for bedre at forstå og optimere app-brugeres brugeradfærd. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, henvises til Amplitudes privatlivspolitik: https://Amplitude.com/privacy

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Amplitude for at gennemføre de strenge europæiske databeskyttelsesregler.  

19. Brug af plugins til sociale medier

Vores hjemmeside bruger også de såkaldte ”social media-plugins” (plugins til sociale medier), dvs. vi forbinder vores hjemmeside med bestemte sociale netværk. Vi bruger plugins til sociale medier fra følgende udbydere (”plugin-udbydere”):

 • Facebook, Inc. 

 • Twitter, Inc. 

 • Pinterest, Inc. 

 • Instagram, Inc. 

Bemærk disse overordnede retningslinjer for brug af plugins til sociale medier: Vi anvender den såkaldte to-klik-løsning. Det betyder, at der umiddelbart ved dit besøg på vores hjemmeside ikke videregives personoplysninger til udbyderne af disse plugins. Du vil genkende udbyderen af plugin’en, idet du får vist det første bogstav i den pågældende udbyders navn eller udbyderens logo. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plugin’en via knappen. Først hvis du klikker på det markerede felt og dermed aktiverer det, modtager plugin-udbyderen oplysning om, at du er gået ind på den tilsvarende side i vores online-tilbud. Ved at aktivere plugin’en sendes dine personoplysninger til den respektive plugin-udbyder og gemmes der (hvis der er tale om amerikanske udbydere, i USA). Da plugin-udbyderen først og fremmest indsamler oplysningerne via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger, før du klikker på det grå felt. 

Vi har ingen indflydelse på de indsamlede oplysninger og databehandlingsaktiviteterne og er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med databehandlingen eller opbevaringsperioderne. Oplysninger om plugin-udbyderens sletning af de indsamlede oplysninger har vi heller ikke. Den respektive plugin-udbyder gemmer de indsamlede oplysninger om dig som brugerprofiler og bruger dem normalt til reklameformål, markedsundersøgelser og/eller et behovsbaseret design af sit websted. En sådan evaluering foretages især (også for brugere, der ikke er logget på) til at vise behovsbaseret reklame og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, idet du i givet fald skal kontakte den pågældende plugin-udbyder for at gøre brug af din indsigelsesret. Ved hjælp af plugins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Bemærk også, at dataoverførslen finder sted, uanset om du har en konto hos plugin-udbyderen og er logget på der. Hvis du er logget på hos plugin-udbyderen, bliver de data, vi indsamler, knyttet direkte til din konto hos plugin-udbyderen. 

Retsgrundlaget for brug af plugins er artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f), i persondataforordningen. Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af indsamlingen af data og behandlingen heraf fra plugin-udbyderen findes i disse udbyderes politik om beskyttelse af personoplysninger, som kommunikeres nedenfor. Der vil du også modtage yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne sammenhæng og indstillingsmuligheder for at opnå beskyttelse af dine personoplysninger. 

Her finder du et samlet overblik over adresserne på de enkelte plugin-udbydere og URL’er med deres henvisninger til databeskyttelse:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: http://www.facebook.com/policy.php. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

• Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA: https://twitter.com/privacy. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Du kan ændre dine privatlivsindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings

• Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA: http://pinterest.com/about/privacy/ 

• Instagram Inc., 1601 Willow Rd, Menlow Park, CA 94025, USA, https://help.instagram.com/155833707900388. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Nærmere oplysninger herom finder du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

I det følgende finder du yderligere oplysninger om de plugins, vi bruger: 

Facebook-plugins. En Facebook-plugin etablerer en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks servere. 

Ved hjælp af denne integration modtager Facebook oplysning om, at din browser har åbnet den tilsvarende side på vores hjemmeside, også selv om du ikke har en Facebook-profil eller ikke er logget på Facebook i øjeblikket. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overfører din browser direkte til en Facebook-server i USA, hvor de gemmes. 

Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook knytte dit besøg på vores website direkte til din Facebook-profil. Hvis du interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på knappen ”Synes godt om” eller poster en kommentar, overføres disse oplysninger også direkte til en Facebook-server i USA, hvor de gemmes. Oplysningerne offentliggøres også på din Facebook-profil og kan ses af dine Facebook-venner. Bortset herfra har PlusDental ingen indflydelse på typen og omfanget af de data, som plugin’en overfører til Facebooks servere. 

Formålet med og omfanget af Facebooks indsamling, viderebehandling og brug af data samt dine rettigheder i denne sammenhæng og indstillingsmuligheder for at opnå beskyttelse af dine personoplysninger er anført i Facebooks privatlivspolitik: https://de-de.facebook.com/policy.php. Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal knytte de data, der indsamles via vores hjemmeside, direkte til din Facebook-profil, skal du logge af Facebook, før du besøger vores hjemmeside. 

Du kan også forhindre indlæsning af Facebook-plugins med en tilsvarende ”Facebook blocker”, som kan downloades gratis som et tilføjelsesprogram til alle gængse browsere som f.eks. Google Chrome eller Internet Explorer (https://facebook-blocker.jaleco.com). 

Twitter. Vi bruger også Twitter-knapper. Når du besøger vores hjemmeside, etableres der således en direkte forbindelse mellem din browser og serverne hos Twitter. Du kan se og kontrollere de interesser, som Twitter følger, på https://twitter.com/your_twitter_data. Derudover kan du i indstillingerne for tilpasning og beskyttelse af personoplysninger angive, om Twitter skal kunne spore dine besøg på websteder med Twitter-indhold. Du kan få adgang hertil på https://twitter.com/personalization

Pinterest. Vi bruger også Pinterest-tjenesten på vores hjemmeside. Til dette formål har vi integreret en ”Pin it”-knap på hjemmesiden. Hvis du er logget på Pinterest, samtidig med at du besøger vores hjemmeside, kan Pinterest ifølge egne oplysninger knytte besøget på vores hjemmeside til din Pinterest-konto og dermed sammenkæde dataene. De data, der overføres ved at klikke på ”Pin it”-knappen, gemmes af Pinterest. Vi har ingen indflydelse på de data, som Pinterest indsamler i denne sammenhæng, og heller ikke på omfanget af Pinterests indsamlede data. Vi har heller ikke kendskab til indholdet af de data, der overføres til Pinterest. For at undgå at Pinterest knytter dit besøg på vores hjemmeside til din Pinterest-konto, skal du logge af din Pinterest-konto, før du besøger vores hjemmeside. 

For at få yderligere oplysninger om Pinterests dataindsamling samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder henvises til Pinterests privatlivspolitik, som du kan få adgang til på http://pinterest.com/about/privacy/

Instagram. Vi bruger også Instagram-tjenesten på vores hjemmeside. Til dette formål har vi integreret en ”Synes-godt-om”-knap på hjemmesiden. Hvis du er logget på Instagram, samtidig med at du besøger vores hjemmeside, kan Instagram ifølge egne oplysninger knytte besøget på vores hjemmeside til din Instagram-konto og dermed sammenkæde dataene. De data, der overføres ved at klikke på ”Synes-godt-om”-knappen, gemmes af Instagram. Vi har ingen indflydelse på de data, som Instagram indsamler i denne sammenhæng, og heller ikke på omfanget af Instagrams indsamlede data. Vi har heller ikke kendskab til indholdet af de data, der overføres til Instagram. For at undgå at Instagram knytter dit besøg på vores hjemmeside til din Pinterest-konto, skal du logge af din Instagram-konto, før du besøger vores hjemmeside. For at få yderligere oplysninger om Instagrams dataindsamling samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder henvises til Instagrams privatlivspolitik, som du kan få adgang til på https://help.instagram.com/155833707900388.

20. Kommunikation/datasikkerhed

Hvis du har angivet en e-mailadresse, vil vi næsten udelukkende kontakte dig via e-mail og sende al korrespondance (f.eks. påmindelsesmail om returnering af aftryk og billeder, fakturaer, rykkere for betaling, behandlingsplan m.v.) til den e-mailadresse, du har angivet. 

PlusDental vil i løbet af forretningsforholdet kommunikere med dig via e-mail, hvis du angiver en e-mailadresse, uden brug af digital signatur eller kryptering, medmindre du modsætter dig e-mailkorrespondancen eller tilbagetrækker dit samtykke til denne fremgangsmåde. Dette gælder også for kommunikation mellem PlusDentals medarbejdere og kommunikation med tredjemand (navnlig partnervirksomheder, partnertandlæger m.v.). Bemærk, at fuldstændig datasikkerhed ikke kan garanteres på internettet og især ved kommunikation via e-mail. Dataoverførsel via e-mail er altid forbundet med tab af fortrolighed og sikkerhed, idet der specielt er risiko for, at data kan gå tabt under overførslen. Computervirus kan også overføres ubemærket. 

Vi har truffet omfattende tekniske og driftsmæssige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger, som opbevares hos os, mod uautoriseret adgang og misbrug. Vores sikkerhedsprocedurer gennemgås regelmæssigt og tilpasses den teknologiske udvikling. Vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt. 

Vi bestræber os på at beskytte dine data optimalt mod uautoriseret adgang og uberettiget videregivelse, ændring eller overførsel. Til dette formål bruger vi SSL-krypteringssystemet (Secure Socket Layer) på passende steder. Dette kræver dog, at din browser understøtter krypteringsbeskyttelsen.

21. Dine rettigheder (oversigt)

(1) Du har følgende rettigheder med hensyn til personoplysninger, der vedrører dig: a) ret til oplysninger (jf. pkt. 20), b) ret til berigtigelse eller sletning (jf. pkt. 20), c) ret til begrænsning af behandling (jf. pkt. 20), d) ret til dataportabilitet (jf. pkt. 20), e) ret til at gøre indsigelse mod behandling (jf. pkt. 21). (2) Du har endvidere ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over behandlingen af dine personoplysninger. Vi forklarer disse rettigheder kort nedenfor, så du er klar over indholdet af rettighederne: 

22. Nærmere oplysninger om dine rettigheder

I overensstemmelse med artikel 15 i persondataforordningen har du til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om, hvilke oplysninger der opbevares om dig. Henvendelser herom bedes rettet til vores databeskyttelsesrådgiver (e-mail: datenschutz@plusdental.de, tlf.: +4589880725). Endvidere har du i henhold til artikel 16 i databeskyttelsesforordningen ret til at anmode om, at urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som opbevares hos PlusDental, omgående berigtiges. I henhold til artikel 17 i persondataforordningen har du også ret til at anmode PlusDental om uden unødig forsinkelse at slette personoplysninger, der vedrører dig, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: 

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

 • Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.

 • Du gør indsigelse mod behandlingen (og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen), eller personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som PlusDental er underlagt (Tyskland). Desuden har du i henhold til artikel 18 i persondataforordningen ret til at anmode PlusDental om at begrænse behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, i perioden indtil PlusDental har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses.

 • PlusDental har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men du skal bruge dem, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen, så længe det endnu ikke er afklaret, om PlusDentals legitime interesser går forud for dine legitime interesser. 

I henhold til artikel 20 i persondataforordningen har du ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til PlusDental, eller til at anmode om, at oplysningerne overføres til en anden dataansvarlig.

23. Ret til indsigelse og tilbagetrækning 

Hvis vi støtter behandlingen af dine personoplysninger på en afvejning af interesser, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, hvis behandlingen ikke ville være nødvendig for at kunne opfylde en aftale med dig, som vi har fået præsenteret i forbindelse med ovenstående. Hvis du påberåber dig din ret til at gøre indsigelse, vil vi bede dig om at begrunde, hvorfor du gør indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger. Såfremt din indsigelse er berettiget, vil vi gennemgå sagens faktiske forhold og enten indstille eller justere databehandlingen eller anføre vores tvingende legitime grunde til, at vi vælger at fortsætte behandlingen. Hvis PlusDental indsamler, behandler eller bruger dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid og uden at give nogen begrundelse trække dette samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning af samtykkeerklæringen vil påvirke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, efter at du har meddelt os dit samtykke. Henvendelse herom bedes rettet til vores databeskyttelsesrådgiver (e-mail: datenschutz@plusdental.de, tlf.: +4589880725). 

24. Klageadgang til den kompetente tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med bestemmelserne om databeskyttelse: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Tilsynsmyndigheden for databeskyttelse og informationsfrihed i Berlin), Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, Tyskland.

25. Ændringer til denne privatlivspolitik 

Vi har til enhver tid ret til at opdatere vores privatlivspolitik– f.eks. på grund af lovændringer. Dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik begrænses ikke som følge af en opdatering, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Hvis vi foretager ændringer i indsamlingen, brugen eller videregivelsen af personoplysninger, som du har angivet, gør vi dig opmærksom herpå ved hjælp af en tydelig meddelelse herom. 

Ved at bruge vores hjemmeside og købe vores serviceydelser indvilliger du i at være bundet af vilkårene i denne privatlivspolitik. Yderligere spørgsmål? Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Sunshine Smile GmbH – Windscheidstraße 18 – 10627 Berlin, Tyskland, Tlf.: +4589880725, E-mail: datenschutz@plusdental.de.